Pembahasan soal dua benda yang dihubungkan dengan katrol

Pembahasan soal dua benda yang dihubungkan dengan katrol

Nomor 1
Dari gambar berikut balok A mempunyai massa 2 kg dan balok B mempunyai massa 1 kg.
Dua benda yang dihubungkan dengan katrol
Jika gaya gesekan antara benda A dengan permukaan bidang 2,5 N dan gaya gesekan antara tali dengan katrol diabaikan, maka percepatan kedua benda adalah...
a. 20,0 m/s2
b. 10,0 m/s2
c. 6,7 m/s2
d. 3,3 m/s2
e. 2,5 m/s2

Pembahasan:
Diketahui:
mA = 2 kg
mB = 1 kg
fg = 2,5 N
Ditanya: a
Jawab:
Pembahasan soal dua benda yang dihubungkan dengan katrol

Nomor 2
Dua benda A dan B masing-masing 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar (g = 10 m/s2).
Dua benda yang dihubungkan dengan katrol
Jika lantai dan gesekan antara tali dengan lantai diabaikan dan B bergerak turun, maka besar tegangan tali adalah...
a. 10 N
b. 12 N
c. 15 N
d. 20 N
e. 28 N

Pembahasan:
Diketahui:
mA = 2 kg
mB = 3 kg
fg = 0 (gesekan diabaikan)
Ditanya: T (TA atau TB) = ...
Jawab:
Dua benda yang dihubungkan dengan katrol
Nomor 3
Dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar.

Dua benda yang dihubungkan dengan katrol
Bila percepatan gravitasi g = 10 m/s2 maka tegangan tali yang dialami sistem adalah...
a. 20 N
b. 24 N
c. 27 N
d. 30 N
e. 50 N

Pembahasan:
Diketahui:
mA = 2 kg
mB = 3 kg
g = 10 m/s2
fg = 0 (gesekan diabaikan)
Ditanya: T (TA atau TB) = ...
Dua benda yang dihubungkan dengan katrol

Pembahasan soal katrol video Youtube

Pembahasan soal dua benda yang dihubungkan dengan katrol Pembahasan soal dua benda yang dihubungkan dengan katrol Reviewed by Johan Akhmadin on Senin, Agustus 31, 2015 Rating: 5
Diberdayakan oleh Blogger.